Авторски права Йордан Политов

АДВОКАТ ЙОРДАН ПОЛИТОВ

Авторското право се закриля докато авторът е жив и още седемдесет години.

Регистрация на всякакви авторски права в САЩ.

Адвокат и квалифициран представител по индустриална собственост. Защита на авторски права на архитекти.

Регистрация на патенти и търговски марки, поддръжка, подновяване - www.politov.eu

"Very Popular in Bulgaria" - www.mondaq.com

Архитекти, възползвахте ли се от тази закрила? Със сигурност имате реализирани произведения на архитектурата, устройствени планове, одобрени архитектурни проекти, които някой е изполвал отново или ги е преработил без Ваше съгласие.

Публикации:

* 2011 г. - „Правят ново проектиране на Военното НДК“Econ.BG

* 2014 г. - „Проблемът с Военното НДК може да бъде решен ...“Правен свят

* „Изчерпване на права върху индустриална собственост“Правен свят

* 2010 - „Изключителното право върху марка и паралелният внос“Собственост и право

* 2011 г. - „Паралелният внос в светлината авторското право“ Лекция

* 2016 г. - „Основни принципи на авторското право в архитектурата“Отвори

* „ Нарушаване на авторски права и други недопустими практики (резюме)“Отвори в КАБ

* „ Плагиатството в архитектурата - престъпление против интелектуалната собственост“Отвори в САПЗАПА

SoftUniConf

2018 SoftUniConf - лекция "Системи за

закрила на интелектуалната собственост - авторско право,

търговски марки, дизайни, патенти"

0878167787

гр. София politov@politov.euОбаждане с натискане на номера.

Сертификати за търговски марки и изобретения

Търговски марки - изпитПредставител на търговски маркиEPA Индустриална собственостИзобретения - изпитПредставител за изобретения

Развод, издръжка, родителски права - адвокат Йорданова  Адвокат Милка Йорданова- развод, издръжка, родителски права

Copyright©2016-2019 Yordan Politov